Velkommen til årsmøte 2023 i Naturvernforbundet i Innlandet

Lørdag 18. mars 2023 | Thon Partner Hotel Victoria, Hamar

Tid: Lørdag 18. mars kl. 11-16
Sted: Thon Partner Hotel Victoria, Hamar (klikk her for kart)

Tidsrommet 11.00–13.00 er satt av til aktuelle tema, innledninger, lunsj og samvær. Vi får besøk av arealforvalter og foredragsholder Rolf-Erik Poppe og Ingebjørg Marie Thorkildsen fra Naturvernforbundets sentralstyre. Poppes foredrag har tittelen Norge på langs på ski, til fots og i robåt – og hvordan vi forvalter naturen.

Årsmøtedokumenter ligger nederst på denne siden.

Saksliste for årsmøtet (kl. 13.00–16.00)

På årsmøtet skal vi behandle følgende saker:

  1. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Styrets årsmelding 2022
  4. Regnskap 2022
  5. Innmeldte saker
  6. Aktivitetsplan 2023
  7. Budsjett 2023
  8. Valg

Påmelding: Med tanke på servering vil vi gjerne at du melder deg på innen torsdag 16. mars. Klikk her for å komme til påmeldingsskjemaet.

Alle medlemmer er hjertelig velkomne!