Vi stifter lokallag i Midt-Gudbrandsdalen 6. september!

Hører du til i Ringebu, Sør-Fron eller Nord-Fron? Møt opp og bli med!

Tid: Tirsdag 6. september kl. 18.00–20.00
Sted: Sør-Fron frivilligsentral, Hundorp

Vi har åtte flotte lokallag i Innlandet. Vi ønsker oss enda flere lokallag sånn at vi kan følge med og være på rett sted til rett tid over hele fylket.

Nå starter vi lokallag for engasjerte naturvernere i kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. For at laget skal kunne stiftes, trengs minst 3 styremedlemmer. Vil du være med? Ta kontakt! Vi trenger din lokalkunnskap!

Vi ønsker alle interesserte velkommen til Sør-Fron arbeids- og frivilligsenter tirsdag 6. september kl. 18! Adressen er Flatmovegen 6, Hundorp. Trykk her for kart. Ring Ida-Sofie på nr. 414 66 239 hvis du ikke finner fram!

Ta gjerne kontakt med oss på forhånd hvis du kan tenke deg å være med i styret eller har andre innspill.

PROGRAM 
18.00 Fylkeslaget ønsker velkommen
18.15 Hilsen fra lokallagene i Ottadalen og Sel, Gausdal og Lillehammer
18.30 Samtale om aktuelle saker
19.00 Stiftelsesmøte

SAKSLISTE FOR STIFTELSESMØTET
Sak 1 Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
Sak 2 Godkjenning av innkalling, dagsorden og saker til eventuelt
Sak 3 Lokallagets omfang
Sak 4 Forslag til aktivitetsplan
Sak 5 Økonomi
Sak 6 Valg
Sak 7 Eventuelt og innmeldte saker

Arrangementet på Facebook