Her finner du kontaktinformasjon til styremedlemmene, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer og link til styrende dokumenter

Postadresse:

Naturvernforbundet i Østfold
Kirkegaten 31
1632 GAMLE FREDRIKSTAD

E-post: ledernaturvernforbundetostfold@gmail.com

Org.nr: 971 248 149

Kontonr: 9365 15 61793

Styrende dokumenter: http://naturvernforbundet.no/om_naturvernforbundet/arsrapporter_og_dokumenter/

Styret:

Leder: Håkon Borch
Tlf: 97 06 76 85
E-mail: hborch@me.com

Nestleder: Ragnar Johnsen
Tlf: 918 82 369
E-mail: ragjohn@online.no

Styremedlem: Hans Jan Bjerkely
Tlf: 99 28 10 07
E-mail: gretehans@halden.net

Styremedlem: Ragnar Johnsen
Tlf: 91882369
E-mail: ragjohn@online.no

Styremedlem: Randy Gunnar Lange
Tlf: 91882369
E-mail: randy@naturveilederen.no

Styremedlem: Lars Andreassen
Tlf: 
E-mail: lars_and@live.no

Vararepresentant:
Ola Martin Wergeland Krog
Tlf: 97 11 04 39
E-mail: ola@naturostfold.no

Fylkessekretær 
Tom Christian O Alnæs
tlf. 957 98 395 
E-post: tom@naturostfold.no 

Kontaktpersoner sak:

Vannmiljø og Levende kyst
Håkon Borch
Hans Jan Bjerkely

Skog
Ola M. Wergeland Krog

Vindkraft
Ola M. Wergeland Krog

Samferdsel
Ragnar Johnsen
Hans Jan Bjerkely

Landbruk/økologisk landbruk
Ragnar Johnsen