Årsmelding for 2022

Naturvernforbundet i Sarpsborg har i løpet av 2022 jobbet med arealbruk og vannkvalitet, Naturmangfold, invitert til foredrag og turer, deltatt på klesbyttedag samt jobbet for en frisk og ren Oslofjord, med et omfattende planlagt mudringsprosjekt i Borg havn med tilhørende deponering av masser i skjærgården som bakteppe.

Sarpsborg tur 2022