Årsmøte for 2021

Tirsdag 01.03.2022 kl. 19:00
Rygge bibliotek


For spørsmål angående årsmøtet kontakt:
Nils Thorsen
Tlf: 900 25 900
nils@nils.no 

Saksliste: 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder, referent, 2 personer til undertegning av referat, valgkomité
3. Årsmelding
4. Godkjenning av regnskap (sendes ut etter hvert)
5. Framlegg av aktivitetsplan og budsjett
6. Innkomne saker
7. Valg av nytt styre og revisor
8. Diskusjon, aktuelle grupper og aktuelle saker

Last ned årsmeldingen her

Styret i Naturvernforbundet i Follo-Moss