Årsmøte i Naturvernforbundet avholdes digitalt på zoom og fysisk på Sikkeland gård i Varteig

Naturvernforbundet i Østfold avholder i år Årsmøtet fysisk på Sikkeland gård i Varteig Vi tror folk gjerne vil se hverandre igjen så vi avholder et fysisk årsmøte på Vestre Sikkeland gård i Varteig. Adresse: Sikkelandkroken 9 Vi fyrer bål og kan prosjektere foredragene som skal holdes på låveveggen. Vi skal også streeme hele Årsmøtet på zoom. Zoom lenke finnes i hovedinnholdet i denne artikkelen og heter «zoomlenke til årsmøte». Ta med klappstol å sitte på. Kaffe, baguetter og kake vil bli servert.

Kjære medlemm av Naturvernforbundet i Østfold. 

Om du er meldem av Naturvernforbundet i Østfold, aktivt medlem av et lokallag eller om du er støttemelem. 

Nå er det mulig å delta på Årsmøte til Naturvernforbundet i Østfold! 

Se eget dokument med innkalling og årsmleding. 

For å delta på møtet, så trykk på lenken her: 

Zoomlenke til Årsmøte

Vi vil starte selve årsmøte med to foredragsholdere som vil gi oss et faglig påfyll i arbeidet med naturvnern. 

Disse er Bjørn Petter Løfall fra Naturhistorisk museum og Lise Gro Andersen som er journalist og har jobbet 20 år i NRK. 

Se nærmere beskrivelse i innkallingen. 

Vi gleder oss til å se deg enten fysisk til stede på Sikkeland gård i Varteig, eller på zoom. 

Lenke til innkalling og årsmelding, samt oversikt over våre to eksterne foredragsholdere ser du i egene lenker under «Les mer».