Årsmøter Naturvernforbundet i Halden

Årsmøte i lokallagene gjennomføres årlig i februar-mars. På denne siden finner du årsmøtepapirene for hvert år.

Naturvernforbundet i Halden

Årsmøtet er det viktigste møtet i alle lokal- og fylkeslag. Selve årsmøtet og innkallingen til det, er en unik mulighet til å nå ut til alle medlemmer i laget. Fordi det er ikke mulig å reservere seg mot å motta årsmøteinnkallinger, er dette den eneste informasjon som går ut til absolutt alle medlemmer.

På årsmøtet godkjenner man årsmelding og regnskap fra forrige år, velger styre for det kommende året og prioriterer hva laget skal jobbe med det kommende året.

Årsmøte 2024

Årsmøte 2023

Årsmøte 2022

Årsmøte 2021

Årsmøte 2020