Ber om utsettelse på høring angående seilingsleden for Borg Havn

Naturvernforbundet ha bedt Miljødirektoratet om en utsettelse slik at alle kan få den nødvendige tiden som trengs for å lage en god høringsuttalelse.

Kystverket har sendt en søknad for store miljø-ødeleggende tiltak i seilings-leden for Borg Havn.

Det er ferietid og mange har liten eller ingen tid til å sette seg inn i søknaden på denne tiden av året.

Naturvernforbundet har derfor bedt Miljødirektoratet om en utsettelse slik at alle kan få den nødvendige tiden som trengs for å lage en god høringsuttalelse.

I tillegg legger Kystverket opp til å bevilge seg selv blankofullmakt på hva slags metoder som skal brukes med hensyn til mudrings-og dumpemetoder. Dette skal de først bestemme etter en anbudsrunde. Deretter skal naturen og de som skal utsettes for tiltakene orienteres. Å tillate dette er å sette bukken til å passe havresekken og må påklages. Vi krever at all informasjon skal på bordet med en gang, slik at vi kan få redusert eller enda bedre, fullstendig stoppet tiltaket i sin helhet.

Naturvernforbundet har fulgt denne saken i åtte år nå og har utøvet trykk hele veien.

Vi er imot hele prosjektet, bortsett fra utbedret merking av farleden.

Vi har ikke veket en tomme, og kommer ikke til å gjøre det nå heller. Samtidig har ikke Kystverket vist tegn til å ta rimelige miljøhensyn på noe tidspunkt i denne prosessen. Vi vil derfor avvise hele søknaden og samtidig utforme kritiske punkter på alle nivåer hvor det er opplagte svakhetspunkter. Målet er å redusere skadevirkninger av planene hvis vi ikke klarer å stoppe hele prosjektet.

Det er lederen for lokallaget på Hvaler, Pål Bugge, som har skrevet og holder i denne saken.