Beskytt Norde Jeløy

Naturvernforbundet Follo-Moss ser at presset på naturområdene på Nordre Jeløy er stort.

Det har over lang tid foregått en gradvis tilegnelse av skog og mark til boligformål/hytteutbygging i dette svært verdifulle og sårbare området som er av stor biologisk, rekreasjonsmessig og kulturhistorisk betydning. Vi har derfor med stor glede sett at det fremlagte forslag til kommuneplan inneholder en
“markagrense”. 

Les hele høringsinnspillet til Naturvernforbundet Follo-Moss