Brobygger arrangement med fokus på myr og klimagass utslipp 5. april

Forum for Natur og Friluftsliv skal i samarbeid med Naturvernforbundet i Østfold og Østfold skogselskap arrangere et Brobygger arrangement på Prestebakke i gamle Idd kommune i Halden. Tema er : Skog og vann med fokus på myr og klimagassutslipp

Brobygger arrangmentet på Prestebakke i gamle Idd kommune i Halden vil bli arrangert 5. april. 

Tema for arrangementet er Skog og vann med fokus på myr og klima gass utslipp. 

Foredragsholdere som vil innlede om tema er: 

  • Forsker Åsa Kasmir som forsker på myr og CO2 og har sittet i FNs klimapanel. 
  • En representant fra SNO som vil fortelle om restaurering av myrer for å hindre klimagass utslipp. 

Ragnar Johnsen er kontaktperson for arrangementet. 

Han kan kontaktes på tlf: 918 82 369