Brudd på skogloven og PEFC Norge (tidl. Levende skog standarden​) kan politianmeldes

Naturvernforbundet i Østfold har fått en viktig avklaring vedrørende Norsk PEFC skogstandard (tidligere Levende skog standarden).

Bærekraftforskriften (FOR 2006-06-07 nr 593: Forskrift om berekraftig skogbruk.) er hjemlet i skogloven (Lov 2005-05-27 nr 31: Lov om skogbruk). Levende skog standarden er hjemlet i skogloven men spørsmålet vårt var hvem er det da som forvalter Levende skog standarden. Dette har betydning for hvor en skal melde brudd på forskriften og standarden.

Avklaringene vi har fått fra Økokrim og fra Mattilsynet sier at siden Levende skog standarden er hjemlet i bærekraftforskriften så er brudd på Levende skog standarden også en politisak og kan anmeldes til Økokrim eller det lokale politiet.