Containerskipet «Godafoss» lekker olje på Hvaler!

Torsdag kveld grunnstøtte Containerskipet «Godafoss» på Hvaler. Båten har lekket olje siden i går kveld. I løpet av formiddagen vil vi få en bedre oversikt over omfanget. Naturvernforbundets Prosjekt for Rehabilitering av oljeskadet sjøfugl er satt i beredskap, men har foreløpig ikke fått meldinger om oljeskadet fugl.

I morgentimene fredag ser det ut som at de gode vær og vindforholdene vil være med å begrense skadene, men alt er fortsatt veldig usikkert.
Følg utviklingen videre på kystverket sine sider: 

http://www.kystverket.no/?did=10194420

http://nrk.no/nyheter/distrikt/ostfold/1.7512853

Oljeskadet sjøfugl
Vi har fått flere henvendelser fra mennesker som vil være med å rehabilitere oljeskadet sjøfugl. Foreløpig er det ingen aksjon, men ønsker du å melde deg som frivillig kan du registrere deg hos Naturvernforbundets Prosjekt for Rehabilitering av Oljeskadet Sjøfugl.
E-posten må inneholde følgende opplysninger:
Navn, adresse, alder, yrke/utdanning, disponerer du eget kjøretøy, når er du tilgjengelig for innsats og ditt mobilnummer. Skriv kort om deg selv og litt om hva mener du kan bidra med. Sendes til: fuglerehab@gmail.com
Grunnet stort arbeidspress vil det bli sendt ut felles meldinger og informasjon kun når det er noe å melde. Følg med på våre nettsider.

Oljeskadet fugl og annet vilt – hva gjør du?
Finner du en oljeskadet fugl eller annet oljeskadet vilt må du IKKE gjøre noen forsøk på å tørke av den olje, vaske den eller noe annet. IKKE gi den mat og vann.
Plasser fuglen i en kasse eller tilsvarende. Sørg for at kassen har god lufting. Sett kassen på varmt sted og kontakt oss på fuglerehab@gmail.com eller telefon 93 06 33 76.
Ikke gjør noen forsøk på aktiv fuglefangst. Dette må kun skje organisert i samarbeid med myndighetene.

Ser du oljeskadet fugl registrer det på http://www.artsobservasjoner.no/fugler eller send mail til nof@birdlife.no .

Vi oppfordrer alle til å la IUA og kystverket få mest mulig arbeidsro.
Har dere spørsmål eller meninger dere ønsker å dele, si det til Miljøverndepartementet som har det overordnede ansvaret og bør svare på deres henvendelser. ulla.hegg@md.dep.no