Delta i KLIMAVALG debatt

Politisk debatt i Skiptvet, Østfold, søndag 1. september kl 18-21

Skiptvet menighetsråd ved Grønt utvalg ønsker et tydelig fokus på klima- og miljøspørsmålene under årets Stortingsvalg.

I samarbeid med flere av organisasjonene i Klimavalg 2013- alliansen, arrangerer vi en politisk debatt kort tid før valget.

Formålet med debatten er å utfordre de ulike partiene på klimautfordringene i vår tid og partienes respektive miljø/klimapolitikk. 
Vi ønsker å ha både et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv på debatten. Vi håper og tror at velgerne i 2013 legger stor vekt på klima- og miljøspørsmålene, og utfordrer politikerne til å klargjøre hvor de står og hvor de går i de avgjørende årene som ligger foran.  Vi har også invitert to representanter fra miljøbevegelsen samt en fra Den norske kirke.

Deltakerlista:

Ingjerd Schou, stortingsrepresentant, Østfold Høyre

Line Henriette Holten Hjemdal, stortingsrepresentant, Østfold KrF

Ulf Leirstein,  1. kandidat Østfold FrP

May Elisabeth Hansen, 1. kandidat Østfold SV

Per Magnus Finnanger Sandsmark, 1. kandidat Østfold Venstre

Per Inge Bjerknes , 1. kandidat Østfold Senterparti  

Irene Johansen, stortingsrepresentant Østfold Arbeiderparti

Vidar Kristiansen, 1. kandidat  Miljøpartiet De Grønne, Østfold   

I tillegg:

Ragnar Johnsen,   nestleder Naturvernforbundet i Østfold

Marius Holm, daglig leder i miljøstiftelsen ZERO.

Atle Sommerfeldt, biskop i Borg bispedømme, Den norske kirke

Debatten vil  bli ledet av Ida Thomassen, seksjonsleder i Kirkens Nødhjelp.

Debatten, og arrangørene, er en del av Klimavalg2013.
Kampanjens faglige grunnlag baserer seg på rapportene til FNs klimapanel og det forskerne sier er nødvendige tiltak for å begrense den globale oppvarmingen til to grader over førindustrielt nivå.

I følge FNs klimapanel og det Internasjonale Energibyrået må globale utslipp av klimagasser nå sitt høydepunkt i løpet av neste stortingsperiode, om vi fortsatt skal ha en rimelig sjanse til å begrense den globale oppvarmingen til to grader.
Neste stortingsperiode blir altså avgjørende for hvordan Norge vil bidra til dette.
Det er nå vi trenger politikere som tar solidaritet mellom generasjonene på alvor og straks griper tak i vår tids største kollektive utfordring; å lukke det veldige gapet mellom de klimatiltakene som er nødvendige og de som faktisk blir iverksatt.

Mer om faglig grunnlag og om klimavalg2013 kan finnes her: www.klimavalg2013.no

For de det passer for, er man hjertelig velkommen også til  friluftsgudstjeneste på bygdetunet i Skiptvet  i anledning «Skaperverkets dag».  Biskop Atle Sommerfeldt holder preken.

Foreløpig programskisse

Kl. 16.00 – Skaperverkets Dag: Friluftsgudstjeneste på Skiptvet bygdetun med biskop Atle Sommerfeldt.  (I «Vonheim», hvis regn)

Kl. 17.00- 18.00:  Salg av lokal og økologisk mat ved Skiptvet bygdekvinnelag. Mulighet for stands.

Kl. 18.00 – 21.00. Paneldebatt i Vonheim, Skiptvet

Kort pause. Muligheter for spørsmål fra salen.

Pressekontakt: Einar Tjelle, leder grønt utvalg Skiptvet Menighet tlf. 92828461. e-post einar.tjelle@gmail.com

Arrangør:  Skipvet menighet ved Grønt Utvalg, Den norske kirke

Medarrangører: Naturvernforbundet i Østfold, Skiptvet bygdekvinnelag, Miljø-forbruk og rettferdsgruppa i Borg bispedømme og «Klimavalg 2013».