Dieselutslipp ved Vollen, Asker 5.3.2010

I forbindelse med dieselutslippet i Vollen 5. mars 2010 ble Norsk Ornitologisk Forening, Asker og Bærum (NOFAB) og Naturvernforbundet i Østfold (NIØ) bedt om bistand av Pål Martin Eid, Statens Naturoppsyn (SNO). Forespørselen gjaldt håndtering av konsekvensene av dieselutslippet for fugl i området.

Les rapporten her.