Din nabo er en drage!

Her kan du laste ned vårt hefte om natur og dammer i ditt nabolag.

salamander

Ferskvann er ikke bare viktig for vannlevende arter, men også for alle andre planter og dyr. Alle fugler, flaggermus, innsekter, hjortedyr og andre pattedyr er avhengige av vann.

Vi har laget en brosjyre som forteller mer om livet og det biologiske mangfoldet i ditt nabolag. Den kan du laste ned her!