“Din nabo er en drage” i andre fylker

Naturvernforbundet i Østfold er stadig på tur i andre fylker for å dele av sine erfaringer, og for å introdusere naturgledearrangementet “Din nabo er en drage”.

I år ble det Hovindammen i  Oslo som fikk besøk av Østfold  sitt “Din nabo er en drage” team.


Hovindammen i Oslo
Hovindammen som ligger midt i byen viste seg å være et langt mer spennende sted enn de
fleste av oss hadde trodd på forhånd.  I strålende vær kunne vi avholde arrangementet og
kartlegge dammen sitt biologiske mangfold.

Det bor mange mennesker i området, og over 400 møtte opp for å se hva som var å finne.Gleden var stor da det ble funnet storsalamander etter kort tid.

Mange av de fremmøtte kunne fortelle våre biologer at de har sett mange salamandere og andre morsomme små dyr i blomsterbed og andre steder uten at de egentlig har vært klar over hva de har sett. Nå fikk alle endelig høre om og se disse fantastiske skapningene på nært hold.   

"Geofreak" Stig Larsen

Barn og voksne som dukket opp var med å finne mange morsomme dyr: Storsalamander, småsalamander, hesteigle, hundeigle og lys andeigle,buksvømmer, ryggsvømmer, vannkalver, øyestikkerlarver, vannkjær, virvlere,vannmidd og mye annet morsomt.

“Geo-freak” Stig Larsen var som vanlig et populært innslag der han møter opp. Denne dagen var det Oslo sin geologi de fremmøtte fikk høre om. 

Miljøagentene i Oslo og Akershus møtte opp i stort antall, og avholdt sitt årsmøte ved dammen denne dagen.  Flere nye medlemmer ble det også. 
Årsmøtet tok opp mange ting, og det ble blant annet bestemt at man skal
støtte miljøagentene i Togo.Dette lille landet i Vest-Afrika har store miljø
problemer, og overskuddet fra blant annet arrangementet ved Hoveindammen
går til Togo sine miljøagenter.

Ønsker DU å støtte miljøagentene i Togo, kan du kontakte Ane Marte anemarte@miljoagentene.no eller Trine fuglerehab@gmail.com

“Din nabo er en drage” i Tønsberg

Edelkreps

Fjorårets suksess ved Femtedammen ble gjentatt i år, og det strømmet til med ivrige deltagere.
Før dagen var over hadde over 400 personer tatt turen for å møte salamandere og andre morsomme dyr.

Storsalamander er registrert i femtedammen, men i fjor fant vi ikke en eneste en.  Det ble da konstatert at det var veldig mye fisk i dammen, noe som er en dårlig kombinasjon med storsalamander. Det var derfor ekstra gledelig når det i år ble funnet ikke bare en, men hele seks storsalamandere under arrangementet. Det er oppløftende for bestanden.

Storsalamanderen er en flott skapning, men det en annen damboer som ble
dagens absolutte stjerne, nemmelig  en stor edelkreps.  

Edelkreps er best kjent for oss som en ingrediens i en salat til å ha på
brødskiven. Å få se en i levende live var derfor en stor opplevelse for mange.  

  Andre morsomme damboere vi fant denne dagen var hesteigler, hundeigler, øyestikkerlarver, store mengder småsalamandere, vannmidd, vannkalver,rygg og buksvømmere mm.

Miljøagentene sin natursti var populær, og alle som deltok fikk diplom.