Din nabo er en drage!

Store og små salamandere, frosker, øyestikkerlarver om alle de andre dyrene i Skarpnorddammen fikk selskap av rundt 500 ivrige glade mennesker i alle aldre søndag 25. april

Naturstien til Miljøagentene var et populært innslag og over 90 besvarelser ble levert inn.

Det var mye aktivitet ved breddene
Storsalamander hann
Akvariene var spennende

Buttsnutefrosk

 Det er moro å se hvor flinke barna var til å svare på spørsmålene om dammens beboere.

Barn og voksne koste seg med å lete etter liv i dammen. Det som ble funnet ble vist frem i akvarier. Det er ingen tvil om at barna storkoste seg med de mange spennende funnene.  Ønske om å bli ”forsker” på frosk og salamander var noe mange av barna ga klart uttrykk for at var en del av fremtidsplanene. Oppmøte og entusiasmen hos barna gir løfte om mange nye biologer i Norges fremtid. 

Din nabo er en drage er et arrangement vi ønsker å ha som en årlig begivenhet flere steder i fylket.

Målet med prosjektet er å skape bevissthet rundt det biologiske mangfoldet hos alle de som lever ved siden av det i hverdagen, men som kanskje ikke legger merke til det. Ikke minst vil økt kunnskap og bevissthet rundt det sårbare miljøet føre med seg et engasjement for å bevare det for fremtidige generasjoner.

Neste arrangement er ved Nabbetorpdammene på Østsiden i Fredrikstad søndag 13. juni.

Følg med i Fredrikstad Blad og på våre hjemmesider for mer info.