Elektrisk sykkel i Halden og «Hovednett for sykkeltrafikk i Halden»

En elektrisk sykkel er et miljøvennlig og rimelig alternativ til moped eller bil. Den krever verken registrering, sertifikat, veiavgift eller obligatorisk forsikring. Syklene drives av et batteri som lades fra nettet, og de er helt utslippsfrie. El-sykkel er det mest miljøvennlige fremkomstmiddelet med motor, og er samtidig kjøretøyet med de laveste driftskostnadene. El-sykkel gir deg en helt ny opplevelse. komfortabel og lett sykling i både bakker og motvind!

Halden kommunes Klima- og energiplan 2010-2015, påpeker at mobile kilder (bil og båt) står for over halvparten av klimagassutslippene i kommunen. I 2014 skal reduksjonen være 10% i forhold til 2005 – (er den det ?) og i 2020 er målet 20% reduksjon.

Ett av tiltakene vil være å få mange av de som idag kjører bil på jobb, til å gå over til å bruke sykkel. I Halden hvor vi har så mange bakker å passere fra den ene siden av byen til den andre, foreslår Naturvernforbundet at folk får prøve elektrisk sykkel (el-sykkel) – og man vil garantert få en helt ny sykkelopplevelse.

Les om El-sykkelens fordeler ved å klikke på linkene under «Les mer».

……………………………………………………..

Høringsuttalelse til «Hovednett for sykkeltrafikk i Halden»
Kort oppsummering:
Naturvernforbundet i Halden anser at forslaget som er lagt fram for Hovednett for sykkeltrafikk
i Halden er et godt gjennomarbeidet og detaljrikt dokument. Planen vil være et godt
fundament for tiltak som må iverksettes for å gjøre framkommelighet og sikkerhet for syklister
(og el-syklister) bedre. Vi mener at gjennomføringen av tiltakene i planen vil medvirke til at
flere haldensere tar sykkel i bruk som transportmiddel.
I høringsdokumentet har Statens vegvesen region øst i all hovedsak tatt for seg de tre
forslagene til hovednett på en detaljrik og god måte. Derimot er sykkelparkeringen – som er
mangelfull i Halden – behandlet mindre detaljert.

Les høringsutgaven og vår høringsuttalelse ved å klikke på linken «Les mer».

………………………………………………..

Lørdag 20.september hadde Handelstanden i Halden markedsdag i sentrum mellom kl 10 – 16. Naturvernforbundet i Halden alierte seg med to sykkelforhandlere; Gilstedt sykkel og motor og Sport Senteret, hvor vi sammen hadde en stand ved Busterudparken der man fikk prøvesykle el-sykler.

Bilder fra standen i Busterudparken 20.september 2014. Vi hadde en jevn strøm av besøkende som fikk prøvesykle: