Ett år med ville dyr i Europa

I ett år jobbet jeg som frivillig ved VOC-Senteret i Oostende som er et rehabiliteringssenter for fugler og andre ville dyr i Belgia. Jeg hadde sterkt et ønske om å lære om rehabilitering av ville dyr, med særlig fokus på oljeskadet sjøfugl. ”Å lære ved å gjøre” er den klart beste måten å tilegne seg den rette og beste kompetansen, og derfor måtte jeg reise ut av Norge for å få opplæring.

I 2009 var jeg frivillig i Langesund under oljeutslippet etter ”Full City”. Der kom jeg i kontakt med mennesker som jobbet på VOC-Senteret i Oostende. De fortalte at VOC tar imot frivillige gjennom den europeiske volontørtjenesten (EVS-tjenesten). Året etter var alt klart, og jeg reiste med skyhøye forventninger til Belgia. Det skulle bli et fantastisk år.Storskarv

Jeg valgte at mitt EVS-prosjekt skulle vare i et år. Heldigvis skjedde det ikke noe oljesøl i nærheten av senteret i løpet av året, men likevel var jeg med på å rehabilitere 2-3000 dyr. Dette er dyr av mange ulike arter og med veldig mange forskjellige problemer. De fleste har blitt skadet av katter og hunder eller vært utsatt for andre traumer. Skader forårsaket av søppel og sykdommer og redusert almenntilstand som følge av parasitter, bakterier og virus er også vanlig.

Det er ulike sesonger for når det forventes at ulike tilfeller kommer inn til senteret. Vinter er for eksempel høysesong for oljeskadet fugl. Mange sjøfugler overvintrer ved kysten av Belgia, og oljen de får på seg er stort sett dumpet ulovelig i den Engelske Kanal. Fuglene kommer før eller siden til land når de blir skadet av olje, og alle som blir funnet bringes til senteret i Oostende. De fuglene som vurderes til at de egner seg for rehabilitering blir så behandlet ved senteret. Dette gjelder mellom 10-150 fugl i året. Den jevne tilgangen på oljeskadet sjøfugl har gjort det mulig for senteret, dets ansatte og frivillige å lære seg rehabilitering, opprettholde kompetanse og også utvikle nye og mer effektive metoder for rehabilitering. 60-70 % av fuglene som kommer inn til senteret settes fri igjen. Fugler som settes fri har gode blodverdier og vekt, samt at fjærdrakten er ren og vanntett.Vask av lomvi

Etter å ha jobbet et år med så mange dyr, alle med forskjellige utfordringer ser jeg at det er en selvfølgelighet og et behov for et rehabiliteringssenter i Norge. Nå ser jeg at siden rehabilitering kun forekommer i svært liten skala i Norge, lider mange dyr unødvendig. Behovet for et senter for rehabilitering i Norge er enormt, og vi må jobbe for å endre på dette slik at flest mulig kan få den behandlingen som kreves for at de skal overleve og leve et fullverdig liv i det fri.

Naturvernforbundet i Østfold jobber med å opprette et senter for rehabilitering av oljeskadet fugl i forbindelse med den marine nasjonalparken på Hvaler og Øra naturreservat. Dette støttes av Østfold Fylkeskommune. Det er nå kun opp til våre sentrale politiske myndigheter å avgjøre når et slikt senter kan bli en realitet.

Vogelopvangcentrum(VOC) i Oostende ble stiftet i 1984 og skulle i hovedsak fange inn og rehabilitere oljeskadet vilt. Det ble fort et senter for alle ville dyr i nød. Ved siden av forsørgingen og rehabiliteringen av de ville dyrene, er de i tillegg opptatt av å informere allmennheten om natur og miljø. Senteret deltar i flere vitenskapelige prosjekter; ringmerking av rehabiliterte fugler, Rabies-prosjekt hos flaggermus og innsending av kadavre til autopsi toksikologiske undersøkelser.
Senteret er det eneste av 10 rehabiliteringssentre i Flandern som ligger ved kysten. Det blir dermed automatisk mobilisert ved et oljesøl medBlodprøve ansvar for rehabilitering av berørte dyr. Senteret har kapasitet til å ta i mot flere hundre oljeskadede sjøfugler, men har mulighet til å utvide kapasiteten etter behov.

Les mer om senteret (nederlandsk): http://www.vogelopvangcentrum.be/oostende/

EVS-Tjenesten

EVS-tjenesten gjør det mulig for ungdom mellom 18-30 år og jobbe 2-12 måneder som frivillig i et EU land, eller et av EUs naboland.
Kostnader til reise og opphold blir dekket. Det finnes mange arbeidsfelt å jobbe innenfor. VOC Oostende er en av organisasjonene som tilbyr arbeid med miljø og dyr.

http://www.eu-norge.org/Aktuelt/Nyhetsartikler/Frivillig-arbeid-kan-realisere-drommer/

Lomvi
Storskarv
Havsule