17.feb 2022

Årsmøte Naturvernforbundet i Halden 2022

Hva: Årsmøte
Når: 17.feb, kl. 18:00
Hvor: Zoom

Velkommen til årsmøte 17. februar kl 18:00. Møtet foregår på Zoom. Lenke sendes ut på e-post til alle medlemmer.

Sakskart:
Sak 1 Valg av møteleder og referent
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 3 Årsmelding – se vedlegget til høyre.
Sak 4 Regnskap og budsjett (fremlegges på møtet)
Sak 5 Forslag til aktivitetsplan – se vedlegget til høyre.
Sak 6 Valg – av styremedlemmer og varamedlemmer
Sak 7 Innmeldte saker :

Vel møtt!

Styret