12.jun 2023

Bekjempelsesarbeid fremmede karplanter

Hva: Rydde rampeplanter
Når: 12.jun, kl. 16:30
Hvor: Remmendalen

Lupiner og andre hagerømlinger

Naturvernforbundet i Halden inngikk i 2021 et samarbeid med Halden Kommune om bekjempelsesarbeid av fremmede karplanter. Vi vil invitere våre medlemmer til å delta i dette arbeidet.

Hold av ettermiddagen 12. juni 2023!

Fremmede arter regnes som en av de største truslene mot naturmangfoldet i Norge og i verden. Fremmed art er en organisme som ikke finnes naturlig i Norge og kan på grunn av naturlige fiender fortrenge andre arter og naturtyper når de kommer til et nytt levested. Som et ledd i å bevare det biologiske mangfoldet i Halden kommune skal det utføres bekjempelsesarbeid mot fremmede uønskede karplanter. Innsatsen prioriteres i tilknytning til vernede områder for å hindre at fremmede plantearter sprer seg videre og fortrenger andre planter i disse områdene.
Det vil bli gitt kort informasjon om de ulike artene, i tillegg til opplæring i hvordan arbeidet skal utføres. Kommunen sørger for utstyr som hansker, klippesaks og kantklippere.

Tid: Mandag 12. juni fra kl. 16.30. (Arbeidet vil fortsette i august).
Oppmøtested: Nedre parkeringsplassen v / Høgskolen i Østfold, den nær Remmenbekken/ Spar
Vil du vite mer? Det er utarbeidet faktaark med bekjempelsesmetodikk for flere fremmede arter. Faktaarkene kan lastes ned fra FAGUS Fakta – åpent for alle – FAGUS.
Vel møtt til et viktig arbeid i fellesskap.
Det er ønskelig med en påmelding til: halden@naturvernforbundet.no
Dette av hensyn til organiseringen av arbeidet.