Flaggermusaften i Halden 9. september

Naturvernforbundet i Halden arrangerer: Flaggermusaften på Fredriksten Festning torsdag 9.september kl 1930. Til Fredriksten kommer Mette Klann fra Norsk Zoologisk forening, flaggermusgruppa. Hun holder først et foredrag i ”Kanongarasjen” ( se etter plakat ved ”Allsangen”) og deretter går vi ut på festningsområdet i skumringen og hører og ser etter flaggermus. Norsk Zoologisk forening har et flaggermusmottak i Nittedal – og Mette selger flaggermus-effekter (kosedyr) til inntekt for drift av flaggermusmottaket.

Flaggermus bruker ekkolokalisering til å navigere når de flyr etter insekter. De enkelte artene har i stor grad artstypiske ekkolokaliseringssignaler, og dette gjør det mulig å artsbestemme de fleste flaggermusartene som forekommer i Norge ut fra lyden de lager. Ekkolokaliseringssignalene består av en serie med korte, høyfrekvente rop i rask rekkefølge. Frekvensen til disse ropene ligger høyere enn det vi mennesker er i stand til å høre uten hjelpemidler. Ved hjelp av en ultralyd- eller flaggermusdetektor, kan vi imidlertid omforme disse lydene til et frekvensområde som er hørbart for oss. 

I Norge regner vi med at vi har 12 arter og alle er rødlistet, mens det i verden for øvrig er anslagsvis 1000 arter. Dette gjør flaggermusene til den nest mest artsrike pattedyrordenen  i verden etter gnagere. Mellom 1/4 og 1/5 av alle jordens pattedyrarter er flaggermus. 

Norge sluttet seg til en europeisk avtale om vern av flaggermus i 1993 som inkluderer forbud mot fangst og avliving av flaggermus samt vern av områder som er viktig for flaggermus. – Vil du vite mer om flaggermus – gå til hjemmesiden til flaggermusgruppa: http://www.zoologi.no/flmus/index.htm