Foredrag om lavutslippssamfunnet

Hvordan kan kommunene bidra til å redusere utslippene med 90% i forhold til dagens nivå?

Nina Frydenlund

Naturvernforbundet i Halden har fått Hege Westskog, forsker ved Cicero, til å holde foredrag for våre politikere og andre interesserte,  om hvordan hun ser for seg overgangen til lavutslippskommune. Hun har vært bidragsyter i KS´s rapport «Kortreist kvalitet».  Fra sitt forskningsarbeid henter hun fram eksempler bl.a. fra Askim og Drammen.   Hun vil holde et foredrag på inntil 45 minutter, og deretter vil det være god tid til å stille spørsmål.    Velkommen på foredrag onsdag 2. november, kl 18 – 20 i Kommunestyresalen, Halden kommune!