«FULL CITY» Langesund 2009

Prosjekt for rehabilitering av oljeskadet fugl ble startet i 2006 i forbindelse med Glomma utslippet. Siden da har det vært jobbet med å opprette en responspakke med utstyr som skal brukes når vi har oljeutslipp. Med stor hjelp fra sponsorer klarte vi å sette sammen Norges eneste responspakke for rehabilitering av fugl.

Responspakken skulle vise seg å være avgjørende for aksjonen for rehabilitering av fugl som ble satt i gang da ”Full City” gikk på grunn utenfor Langesund 31. Juli 2009. Det var dette utstyret som ble brukt under Langesund Aksjonen ble takket være sponsorer og myndighetene og ikke minst de frivillige sin innsats, Norges største og mest vellykkede aksjon for rehabilitering av fugl noen sinne.Vask av svartbak

Naturvernforbundet har flere medlemmer som har fått opplæring i rehabilitering av fugl ved International Bird Rescue Research Centre (IBRRC) (http://www.ibrrc.org) De var i Langesund fra første dag av rehabiliteringen og var de siste som reiste. Utallige medlemmer fra Naturvernforbundets lokallag i Telemark, Vestfold o.a. kom og jobbet som frivillige og gjorde en fantastisk innsats sammen med andre frivillige. Dette var avgjørende for aksjonens gjennomføring og suksess.

Sea Alarm  jobbet sammen med aksjonsledelsen og mobiliserte folk med erfaring fra tidligere aksjoner i Norge og Europa som kom til Langesund for å hjelpe. Vi jobbet sammen dag og natt for at fuglene som kom inn til mottaket skulle klare seg, og lyktes med over 55% overlevelsesrate. Dette til tross for at det de første dagene ble skutt 201 fugler som ville vært de vi lettest kunne hjulpet.

En komplett rapport fra hele aksjonen vil bli lagt ut på sidene når denne er klar.

Nå jobber Naturvernforbundet i Østfold videre med å forbedre responspakken som var en ubetinget suksess. Vi ønsker og å tilby flere muligheten til å få opplæring i rehabilitering både i Norge og utlandet i tiden fremover.

Naturvernforbundet i Østfold er del av nettverket NOW (Norwegian Oiled Wildlife) som ble opprettet våren 2009 og som består av organisasjoner og noen private firmaer som blant annet arbeider sammen for at rehabilitering av fugl skal bli en del av den nasjonale oljevernresponsen. Vi har fått klare signaler fra myndighetene om at dette arbeidet så langt ser meget lovende ut.

VIL DU HJELPE;

De fleste som møter til en slik aksjon tror at de skal vaske fugl, og blir veldig overrasket over at det kun er en veldig liten del av en aksjon. Håndtering av fugl skal og må holdes på et minimum. Fuglene skjermes fra mennesker og omgivelsene. Dette er av avgjørende betydning for fuglenes sjanse til å overleve.Oljeskadd sjøorre De er ville dyr som krever et stort opplegg rundt seg som er totalt avhengig av folk som er villig til å jobbe med dette. Vi trenger folk. Gjerne med erfaring og som har eller jobber med dyr, men det er ingen betingelse. Alle vil få opplæring i de oppgavene man skal utføre, enten det er med selve fuglen eller opplegget rundt dem. Uten mennesker som er villige til å snekre fuglekasser, vaske og tilbrede fisk, passe på bassenger, skrubbe utstyr og desinfisere dette og en hel masse annet har vi ingen mulighet til å gjennomføre aksjoner. Det er med andre ord behov for alle som vil gjøre en innsats, og alle kan gjøre en innsats. Rehabilitering av fugl er like avhengig av at noen vasker utstyret som en ekspert på fuglevask. Ingen er overflødige!

Det vil komme muligheter til å delta på kurs om rehabilitering og søk og fangst kurs.

Norge har hatt 4 oljesøl de siste 5 årene.

Vi må være forbredt på det neste.

Hvor og når – hvem vet! Vi kommer til å være der.

Vil du? Hvis svaret er ja, kontakt oss.

fuglerehab@gmail.com