Generalsekretæren gjester årsmøtet 2013

Maren Esmark overtok roret etter Jan Thomas Ødegård høsten 2012. Hun har har mange års ledererfaring og kjenner miljøforvaltningen i Norge godt.

Maren er gift, har to barn og er bosatt i Oslo. Hun kommer opprinnelig fra Asker og er utdannet naturforvalter fra Landbrukshøgskolen / University of Stirling i Skottland.

Etter flere år i WWF der hun arbeidet med fiskeri, oppdrett og kampanjen for å bevare Lofoten og Vesterålen oljefritt ble hun seksjonsleder hos Fylkesmannens miljøvernavdeling i Oslo og Akershus.
Nå er det Naturvernforbundet som har gleden av hennes erfaring og kompetanse når hun gjester årsmøtet til fylkeslaget i Østfold onsdag 13. mars.
Dette vil gi oss anledning til å bli bedre kjent med henne, samt å stille spørsmål og mangt og mye. Maren som kan mye om fisk, oppdrett, introduserte arter, skogforvaltning, biologisk mangfold (og om plan og bygningsloven og naturmangfoldloven) mm. Hun vil svare så langt hun kan.