Grisehogst. Hvordan påvise og påklage – en veileder.

Naturvernforbundet i Østfold har laget en veileder for avdekking og påklage av tømmerhogst som er i strid med Skogloven, Bærekraftforskriften og Norsk PEFC Skogstandard.

Veilederen tar for seg de vanligste bruddene på regelverket og gir veiledning i hvordan en klage kan utformes og hvor den bør sendes. Veilederen er ikke utfyllende og tar ikke for seg alle mulige avvik på standarden, men vi håper den kan være til hjelp i arbeidet med å overvåke forvaltningen av vårt felles skoglandskap.