Hageplanter på «ville veier»

Den mest utbredte hageplantene her i Halden (og Østfold) som nå dekker jorder, skråninger og kanter som ikke blir slått eller blir pløyd opp – er den gule kanadagullris . Den tar knekken på den naturlige vegetasjonen og blir meterhøy.

Vi oppfordrer alle til å gå ut i sin hage (og i nabolaget?) og dra opp de gule blomstene med rot, putte de ned i en tett sekk hvor de kan råtne – før de får frødd seg videre.

Det var i 2010 at fylkesmannen i Østfold i samarbeide med Mattilsynet og Hageselskapet utga en brosjyre om «hagerømlinger» i Østfold.

Kanadagullris – Solidago canadensis – er nok den mest iøyenfallende – som hver høst dekker store ubenyttede arealer over hele Halden. Bildet øverst viser foskjellen på vanlig (norsk) gullris og Kanadagullris (til høyre). Kanadagullris blir gjerne dobbelt så høy som vår gullris.

Det er utgitt et eget kunnskapsblad for bekjempelse av kanagullris. Her er å lese:
«Plantene sprer seg med frø og med krypende jordstengler (rhizomer), og danner derfor ofte tette bestander. En enkelt blomsterskjerm kan produsere opp til 10 000 frø. Stengel og bladverk skygger ikke ut andre planter i begynnelsen av vekstsesongen, men lenger ut i sesongen er arten dominerende på voksestedet. Frø fra kanadagullris er svært spiredyktige, lette og spres vanligvis med vind eller ved at frø setter seg fast i utstyr eller folk som ferdes i området. Slått må gjennomføres før blomstring.»

Den ideelle bekjempelse bør starte tidlig på sommeren, men det er akkurat nå du ser omfanget av den gule blomsterstanden.

Naturvernforbundet oppfordrer alle til å merke seg områder planten står i ditt nærmiljø!  – Kutt ned blomsterstanden slik at den ikke får frødd seg – og grave opp røtter og jordstengler nå og så snart planten er å finne i juni neste år. – Alle har en kjempeutfordring; – hageeiere, boligsameie, velforeninger og Halden kommune !

Kanadagullris finner vi overalt i Halden og Østfold. Det er skremmende å se hvor store arealer de har spredd seg over .- En videosnutt som er publisert på YouTube viser dette; http://youtu.be/9wZYDCB_des
Her nedenfor ser du et utvalg av bilder fra Halden tatt 10.august 2014- klikk midt på høyre kant for å skifte bilde: