Høringsuttalelse angående Borg Havn

Kystverket har søkt om tillatelse til å utdype innseilingen til Borg Havn. Naturvernforbundet i Østfold har jobbet lenge med saken og vi mener at hele prosjektet bør avvikles.

I vårt høringssvar kan du lese våre argumenter for hvorfor vi mener dette er den eneste riktige avgjørelsen.