Hummeren trenger flere verneområder

Havforskningsinstituttet varsler om en rekordlav hummerbestand og ønsker et strengere regelverk. Årets hummerfiske startet natt 1. oktober. Pål Bugge, leder av Naturvernforbundet i Østfold sier til NRK Østfold at Missingene og området rundt Strømtangen/Flatskjær må fredes så fort som mulig, for at hummeren skal få flere yngleplasser. – Etter å ha vært i kontakt med lokale fiskere, mener vi disse områdene også skal fredes for å få hummerbestanden opp, sier Bugge.

Hummer. Foto: Havforsknings-instituttet

I et historisk perspektiv kan fiskerne vente seg små fangster i forhold til det de ville fått for 50 år siden. Hummerbestanden har gått gradvis ned og er nå historisk lav. I sommer ble det etablert fire små hummervernområder i Skagerrak.

Men disse verneområdene må sees på som forskningsområder og er for små til å ha noen effekt på hele hummerbestanden. Internasjonale erfaringer har vist at verneområder har god effekt på hummer. Nå må det settes i gang et arbeid med å få vernet flere områder, mener Naturvernforbundet. 

Hummervernområdene ligger ved:

  • Kværnskjær, Hvaler i Østfold
  • Bolærne, Nøtterøy i Vestfold
  • Risør havn, Aust-Agder
  • Flødevigen, Arendal i Aust-Agder

Verneområder for hummer er ikke noe nytt i internasjonal sammenheng. I New Zealand og Australia har de drevet med dette i 10-20 år med fantastiske resultater. Marine vernesoner vil gjøre det mulig å ha en god og bærekraftig bestand av hummer samtidig som fangstene i framtiden kan øke. Fra de marine verneområdene kan hummeren sørge for en jevn fangst i de omkringliggende områdene.

Vil frede mer hummer – NRK Østfold 05.10.06
Færrest hummer på 55 år – Aftenposten 05.10.06
Trenger flere verneområder – Agderposten 04.10.06
Vil verne hummeren – TV2 Nettavisen 03.10.06
Les tidligere sak: Hummervernområder etablert
Temaside: Fiskeri og marint miljø