Innkalling til årsmøte 2024

Naturvernforbundet i Sarpsborg Årsmøte med foredrag fra Motvind Østfold.

Årsmøte med foredrag fra Motvind Østfold.

I tråd med Naturvernforbundets vedtekter inviterer vi med dette inn til årsmøte.

            Tid:      onsdag 06. mars 2024, klokken 18.00

Sted:   Lande bosenter, Sal midten og møterom syd.

            Råkilveien 35

Stedet er tilrettelagtforrullestol/ barnevogn og for hørselshemmede (teleslynge)

Etter årsmøtet, kl 19.00, kommer

Svein Syversen fra Motvind Østfold

med foredraget

«Natur, friluftsliv og vindkraft i Østfold»

Dette er et åpent foredrag for alle.

Årsmøtet er det viktigste møtet i lokallaget i løpet av året. Møtet er åpent for alle medlemmer, og alle medlemmer kan stemme.

Saksliste

På årsmøtet skal vi behandle følgende saker:

  • Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Styrets årsmelding 2023
  • Regnskap 2023
  • Aktivitetsplan 2024