Innkalling til årsmøte i Naturvernforbundet i Østfold

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NATURVERNFORBUNDET I ØSTFOLD

Tid: tirsdag 06.10.2020 kl. 18:00

Sted: Zoom, lenke: https://zoom.us/j/97649457656 


Praktisk informasjon
For veiledning om hvordan installere zoom:
https://naturvernforbundet.no/digitalemoter/


For teknisk spørsmål eller hjelp, kontakt:
Magnus Storvoll Strømseth, tlf. 902 72 770
ms@naturvernforbundet.no


For spørsmål angående årsmøtet kontakt fylkesleder 
Håkon Borch
Tlf: 970 67 685
hakon@naturostfold.no 
 

Faglig innslag

Vi hadde planlagt å ha med oss Rune Aae på årets årsmøte for å høre om fiskeørnvandring. Dessverre må vi på grunn av Korona situasjonen utsette dette til årsmøte 2021.

Saksliste: 
Sakspapirer kan lastes ned her

Sak 1 Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

Sak 2 Godkjenning av innkalling, dagsorden og saker til eventuelt

Naturvernforbundets vedtekter § 9-7.1: ”Årsmøtet er lokallagets høyeste myndighet. Det avholdes hvert år innen utløpet av mars måned og alltid slik at fristene for innsending av saker til fylkeslagenes årsmøte kan overholdes.” Og § 9-7.2. ”Innkalling må være medlemmene i hende senest to uker før årsmøtet.”

Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes

Sak 3 Årsmelding

Årsmelding ligger vedlagt.

Forslag til vedtak: Fremlagt årsmelding godkjennes

Sak 4 Forslag til aktivitetsplan

Forslag til aktivitetsplan blir delt ut på møtet

Forslag til vedtak: Aktivitetsplanen vedtas

Sak 5 Regnskap og budsjett

Regnskap vedlagt, og forslag til budsjett blir delt ut på møtet.

Forslag til vedtak: Regnskap godkjennes og budsjett vedtas som framlagt.

Sak 6 Valg

Valgkomiteen legger frem forslag til styre, revisor og valgkomité,  vedlagt.

Sak 7 Eventuelt og innmeldte saker

Ingen innmeldte saker

Miljøvennlig hilsen

Styret i Naturvernforbundet i Østfold