International Effects of Oil on Wildlife (EOW) conference 24-28. Januar 2012

Den 11. EOW konferansen vil finne sted på Hotel Monteleone 24-28. januar 2012 i New Orleans, Louisiana, USA.

Konferansen er et forum hvor myndigheter, industri, forskere, profesjonelle organisasjoner og NGOere innen rehabilitering av oljeskadet vilt deler informasjon og diskuterer effekten av olje på vilt og deres habitat.
Vi har de siste årene opplevd flere større oljesøl på verdensbasis som har hatt stor innvirkning på miljøet.
EOW 2012 gir deg muligheten til å ta del i erfaringene fra disse utslippene.
Lær om planlegging, gjennomføring og hør om resultatene!
Naturvernforbundets Prosjekt for Oljeskadet Sjøfugl vil være representert på konferansen, og vi håper at mange vil melde seg på.  Alle kan delta, også privatpersoner.

Vi utfordrer norske myndigheter og industri til å ta sitt ansvar for oljeskadet vilt på alvor, og forventer at de vil være representert på konferansen.

Påmelding til konferansen:
http://www.eow2012.org/