Klage på hogst i nøkkelbiotop i Lauvlunddalen i Halden

Naturvernforbundet i Østfold jobber aktivt med å kontrollere skogbrukets overholdelse av Norsk PEFC Skogstandard. Ved kontroll av et område i Lauvlunddalen i Halden kommune ble vi oppmerksom på at en nøkkelbiotop var skadet av hogst.

Klage på dette bruddet på skogbrukets miljøstandard (Norsk PEFC Skogstandard) er sendt til Halden kommune.