Klage på hogst ved Jordbrånen i Trøgstad kommune

Naturvernforbundet i Østfold har befart to hogstfelt øst for gården Jordbrånen i Trøgstad kommune som trolig ble hogd i 2011/2012. Det ble påvist mange og stygge kjørespor samt en skadet MIS-figur.

Se klagen her.