LA NATUREN LEVE OG NATURVERNFORBUNDET I ØSTFOLD, TRØNDELAG OG RANA INVITERER TIL VINDKRAFTKONFERANSE I OSLO, MANDAG 25. NOVEMBER KL. 11 – 16

Nasjonal ramme for vindkraft er skrotet. Hva skjer nå? Vi ønsker velkommen til en interessant og muligens stormfull dag mandag 25. november på Litteraturhuset i Oslo. Her setter vi et kritisk søkelys på norsk vindkraftutbygging etter at Regjeringen nylig skrotet NVEs forslag til nasjonal ramme. Utbyggerpresset øker. Hva kan norske kommuner og deres innbyggere vente seg? Hva kan konsekvensene bli? Og hva vil våre myndigheter gjøre?

Vi ønsker velkommen til en interessant og muligens stormfull dag mandag 25. november på Litteraturhuset i Oslo. Her setter vi et kritisk søkelys på norsk vindkraftutbygging etter at Regjeringen nylig skrotet NVEs forslag til nasjonal ramme. Utbyggerpresset øker. Hva kan norske kommuner og deres innbyggere vente seg? Hva kan konsekvensene bli? Og hva vil våre myndigheter gjøre?

Du vil møte en rekke engasjerte innledere som fra ulike ståsteder drøfter norsk vindkraftutbygging. Ikke minst får du høre hva olje-og energiminister Kjell-Børge Freiberg har å si om saken.

Kl. 11: Registrering, kaffe og mingling Konferansen starter kl. 11. 30 og avsluttes kl. 16

Program:

– Nasjonal ramme er skrotet – men det planlegges vindkraftutbygging som aldri før. Hva er hovedutfordringene? Styreleder Marino J. Ask, La Naturen Leve

– Endringer i konsesjonssystemet er varslet. Hva er Miljødirektoratets utgangspunkt for diskusjonen? Seniorrådgiver Svein Grotli Skogen, Miljødirektoratet

– Vindkraft, natur og mangfold

      – Naturvernforbundet i Nordland, fylkesleder Bjørn Økern

      – Naturvernforbundet i Mo i Rana, lokallagsleder May-Lene Meyer

      – Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, fylkesleder Magne Vågsland

– Vindkraft og friluftsliv: Hva krever DNT av myndighetene? Daglig leder Helene Ødven, Bergen og Hordaland Turlag

– Et ordførerperspektiv. Hvordan reagerte min kommune på nasjonal ramme? Hva frykter vi nå? Ordfører Hallvard Oppedal, Gulen kommune, Sogn og Fjordane

Kaffepause med litt å bite i

– Et folkeopprør er på gang! Motvind Norge, aksjonsleder Torbjørn Lindseth

– To stortingspolitikere gir sine synspunkter på rammen og landbasert vindkraft:

     – Stortingsprepresentant og medlem i Stortingets energi-og miljøkomite, Gisle Meininger Saudland,          FRP

    – Stortingsrepresentant og medlem i Stortingets transport-og kommunikasjonskomite, Arne Nævra,           SV

– Hvordan vil regjeringen nå ivareta de samiske interessene? Sametingsråd Silje Karine Muotka

– Regjeringen skrotet nasjonal ramme. Eller gjorde den egentlig det? Hva skrotet vi, hvorfor gjorde vi det – og hva legger vi opp til nå? Statsråd Kjell-Børge Freiberg, Olje-og energidepartementet

Møteleder: Rådgiver Vidar Lindefjeld, La Naturen Leve

Gratis adgang. Av hensyn til servering etc. ber vi om din påmelding Her

Hjertelig velkommen 25. november kl. 11.00! Litteraturhuset i Oslo, sal Nedjma

La Naturen Leve

Naturvernforbundet i Østfold

Naturvernforbundet i Rana og omegn

Naturvernforbundet i Trøndelag