Lansering av «for Naturen»

19. desember 2022 fikk verden på plass en global naturavtale som skal stanse naturtapet og gi oss mer natur innen 2030. Miljøorganisasjonene BirdLife Norge, Forum for utvikling og miljø, Framtiden i våre hender, Sabima, Spire, WWF Verdens naturfond og Naturvernforbundet lanserer nå en historisk rapport med over 300 konkrete forslag på både politiske, juridiske og strukturelle endringer som må til for at Norge skal nå målene i naturavtalen. Rapporten overleveres til klima- og miljøminister Espen Barth Eide, etterfulgt av samtale med andre viktige samfunnsaktører. Velkommen til årets viktigste naturarrangement om hvordan naturhensyn kan ivaretas i samfunnets ulike sektorer, og hvordan ulike samfunnsaktører kan bidra til å oppfylle avtalen.

https://forumfor.no/nyheter/2023/lansering-en-ny-naturpolitikk-for-2030