Nå skjedde det igjen – denne gang i Ytre Hvaler Nasjonalpark.

Nok en gang er vi nær ved å få et oljesøl på Østfoldkysten. Denne gangen har vi vært heldige og det er enn så lenge ikke rapportert lekkasjer fra skipet ”Cometa” som gikk på grunn om morgenen onsdag 9. november 2010. Skipet skal ha 128.000 liter tungolje og 38.000 liter marin gassolje om bord.

Så langt har vi vært heldige med vind og værforhold, men skadene på skipet er større en først antatt. Det forbredes nå nødlossing av skipets mest utsatte drivstofftanker. Les mer på: http://www.kystverket.no/?did=10123011


Naturvernforbundet i Østfold jobber aktivt med å få til en nasjonal beredskap for oljeskadet vilt.
Vi har sendt spørsmål til stortingets spørretime om når den nasjonale handlingsplanen for rehabilitering av oljeskadet vilt er klar. Dette er en sak vi har jobbet aktivt med i flere år, og «Prosjekt for Rehabilitering av Oljeskadet sjøfugl» har fortsatt landets eneste responspakke for oljeskadet vilt. Denne eies og drives av Naturvernforbundet i Østfold. Alt arbeidet gjøres på frivillig basis, og prosjektet mottar ingen offentlig støtte. Det var denne responspakken som ble mobilisert under «Full City» i Langesund sommeren 2009, og den er gjennom frivillig innsats alltid klar til å mobilisere over hele landet vårt.
Ønsker du å støtte prosjektet, kontakt oss på fuglerehab@gmail.com.