Naturtyper i skogen – Moss bibliotek – 13 oktober kl 19.00

Ulrika Jansson arbeider med forskning/utvikling ved Biofokus. 
Hun har nå permisjon fram til 2023, og er forsker ved NINA, Norsk institutt for natur-forskning. 
Hun har mastergrad i biologi og doktorgrad i økologi. 

Jansson har god økologisk forståelse innen de fleste naturtyper og meget god kunnskap om naturtyper i skog og noe av dette vil hun dele med oss i dette foredraget 

Foredrag i samarbeid med Naturvernforbundet i Follo – Moss