Naturvernforbundet i Buskerud inviterer til slåttekurs

20 år i kulturlandskapets tjeneste 1994 – 2013! Slåttekurset på Ryghsetra 11. – 14. juli 2013

Ta turen og besøk naboen i Buskerud på den andre siden av fjorden….

Kurs i bevaring av biologisk mangfold og tradisjoner knytta til kulturlandskapet.

Kurset finner sted torsdag 11. juli til søndag 14. juli. For 20. året inviterer Naturvern- forbundet i Buskerud til dager med overføring av handlingsbåren kunnskap i slåtteenga på Ryghsetra ved Hagatjern i Nedre Eiker kommune. Kursstedet ligger ca. 15km fra Drammen. Kurset tar inntil 30 deltakere (voksne og barn). 25 medhjelpere med barn og ungdommer, sørger for kursets gang. Solsetra leirsted ligger ”vegg i vegg” med slåtteenga, og her er det innkvartering og bespisning. Det blir også tid til badeturer ned til Hagatjern, 100m unna! Kurset er et av få fagkurs der hele familien kan være med!

Fra programmet

Kurset mål er å styrke kunnskapen om praktisk skjøtsel av biologisk verdifullt kulturlandskap. Hovedvekt er lagt på engas økologi, med fordypning i karplanter (nær 190 reg. arter) og insektenes liv. Det blir gitt en grundig innføring i ljåen som redskap og bruk av denne. For alle aktiviteter er det den 30 mål store urterike slåtteenga som er skolestua og øvingsfeltet. Graset skal også tørkes til høy, så det å sette opp og henge på hesjer er en viktig del av kurset! Et annet tema er lauvingstrær og deres biologi.

Lørdag kveld inviteres det til stor slåttefest med rømmegrøt. Spennende mat serveres under hele kurset: Oster fra Eiker Gårdsysteri, smør og rømme kommer fra ÅttePotter rømme på Finnvollen i Tuddal, geiteprodukter fra Olastølen i Valdres, fiskeprodukter fra Villfisken ved Sperillen og våre utenlandske gjester bidrar alltid med noe å sette på bordet. Vi baker i bakstehuset og håper på produkter fra Skog Bakeriet på Viksetra!

Møteplass Kurset har blitt en møteplass for mennesker med interesse for kulturlandskapet der handlingsbåren kunnskap er like viktig som teori. Årlig har vi besøk fra Latvia/Estland og fra regionen Extremadura i Spania. I 2013 blir det for 3. året besøk fra Transylvania i Romania, samt besøk fra England. Av våre medhjelpere kommer 5-6 personer fra Sverige. Deltakerne tilbys også å kjøpe seg en god ljå, samt å ta del i litteratursamlingen og ”kursutstillingen” med utklippstavle fra samtlige kurs. Åpen dag arrangeres lørdag 13. juli i tidsrommet 13 – 16.

Kursavgift 2013

Voksne 2.250 kr Ektefelle/samboer, studenter og ungdom (15-20 år) 1.750 kr

Barn 8 – 15 år Barn u/8 år Maks pris familie Voksne deltakere betalt av jobben

800 kr

500 kr 5.000 kr 3.000 kr

Kursavgiften dekker innkvartering, alle måltider og kursmateriell. Sengetøy må medbringes.


Informasjon, påmelding mm. kontakt: Naturvernforbundet i Buskerud,
v/fylkessekretær/kursansvarlig Per Øystein Klunderud
tlf. 32 75 05 04 kontor / 948 86 503 mobil
e-post: pedroklu@online.no.
Hjemmeside: www.naturvernforbundet.no/buskerud