Naturvernforbundet i Østfold klager mudringsprosjektet i Borg Havn inn til Miljødirektoratet.

Naturvernforbundet i Østfold, med lokallaget på Hvaler, innrapporterer planlagte brudd på vernebestemmelser for fuglefredningsområdet Østre Utengskjær og biotopvernområdet Store Møkkalasset.

Oppslag hos NRK Østfold

Klagen