Naturvernforbundet jakter spøkelsesredskap

Naturvernforbundet i Østfold vil ha strengere regelverk for tapt fiskeredskap.

Naturvernforbundet brukte videoutstyr for å finne spøkelsesredskap på kjente hummerfiskeplasser utenfor Hvaler. Det ble funnet flere teiner og ruser. Dagens teiner og utstyr er av plast og brytes svært sakte ned når de ligger i havet. De kan derfor ligge og fiske i flere hundre år. Fisk, krabber og hummer som fanges sørger for at redskapen stadig får ny åte. Ei teine for leppefisk ble funnet helt oppe i fjæra. Den inneholdt 20 krabber og én ål. Ålen og 7 krabber var døde, trolig «kokt» levende på fjære sjø. Naturvernforbundet vil jobbe for en innstramming av regelverket, og for at det stilles krav til at utstyret brytes ned vesentlig raskere dersom det skulle gå tapt.