Naturvernforbundet støtter jakt på villsvin

Se intervjuet NRK Østfold gjorde med NiØs leder Trine Strømme angående villsvinjakt.

Villsvin er en svartelistet art i Norge og hører ikke hjemme i vår natur. 

Foringsstasjoner som lokker til seg dyrene er en god ting når dette gjøres i kombinasjon med avskyting. 
Villsvin gjør stor skade på avlinger og er et problem som må tas på alvor. 
Foring uten avskyting kan derimot være med å legge forholdene til rette for dyrene, og føre til enda bedre livsvilkår. Dette ønsker ikke Naturvernforbundet i Østfold. 


I mange land er villsvin et reelt problem ikke bare for bønder, men for alle mennesker som får dem i sitt nærmiljø. Til og med i byer stortrives disse dyrene. 
Hvis vi ikke tar dette problemet på alvor er det rimelig å anta at naturen og flere og flere mennesker vil oppleve negative konsekvenser av villsvinene sitt inntog i Norge.