Naturvernforbundets Landsmøte 2015 i Sarpsborg

Østfold er i år vertsfylke for Naturvernforbundets Landsmøte. Fylkeslaget er godt representert og vi kan love at våre lokale kampsaker vil være godt synlige gjennom hele helgen 6. – 8. november.

Få uker før klimatoppmøtet i Paris, og mens 3500 høyst klimauvennlige trailere dundrer forbi landsmøtehotellet bare i løpet av første møtedag, går Naturvernforbundets  landsmøte av stabelen på Quality Hotel og Resort i Sarpsborg 6.- 8. november.  

Naturvernforbundet i Østfold kommer til å sette sitt sterke preg på møtet både som vertskap og med lokale saker: 
Samferdsel, tog og vei, utvidelsen av Borg havn, sprenging av seilingsleden ved Norges første marine nasjonalpark,  kampen mot vindkraft, grisehogst, forsøpling, jordvern og opplysningsarbeide i form av prosjekter som “Din nabo er en drage”  og “Levende kyst” der naturglede står i fokus er bare noe av det Naturvernforbundet i Østfofold jobber med på frivillig basis. 

Se lenke for program.http://naturvernforbundet.no/program-landsmote/category3770.html