Nei til vindturbiner i Ankerfjella

Teksten sto på trykk i «Fritt ord» i Halden Arbeiderblad 29.januar 2024

Av Magne Staal,
Naturvernforbundet i Halden

Enda en gang kommer det planer om en vindturbinpark i Aremark, enda et forslag inne i unike og vakre Fjella. Plasseringen denne gangen er Ankerfjella. Protestene blir store, og forhåpentligvis blir disse planene stoppet. For mange er det nærmest uvirkelig, og hadde vel blitt sett på som en dårlig spøk hadde det vært 1. april. Hvor stor betydning dette området har kan vanskelig beskrives. En utbygging her vil dele Ertemarka, Ankerfjella med Lundsneset Naturreservat, og Rävmarken med Tresticklan Nasjonalpark i to med et effektivt gjerde av vindturbiner fra Aspern til Boksjøen. Ille for folk og dyr, og ille for det unike plantelivet. Og hva med nedslagsfeltet for drikkevann til Aremark som ligger midt i det planlagte området?

Ankerfjella har i uminnelige tider blitt høstet og brukt på en forholdsvis god og ansvarsfull måte. Tydelige spor av menneskelig aktivitet og slit i form av tømmerrenner, demninger og en og annen grunnmur står igjen som en kuriositet på hva som foregikk i Fjella. Mye av dette har naturen tatt tilbake. Kun minnesmerker står igjen uten å skjemme eller forringe følelsen av villmark. Jakthytter og «Fridtjof Nansens hotell» ble og blir brukt til jakt og friluftsliv. Nå med muligheter for folk flest. I tidligere tider av storfolket som eide og drev skogen.

Hogstfelt er godt synlige, og et sikkert tegn på at dette også er et område som noen få grunneiere fortsatt har en god inntekt på. Skal en vindturbinpark bli den siste inntekten for disse grunneierne? Blir Ankerfjella døpt om til «Ankerfjella Vindturbinpark»? Ikke noe positivt over dette navnet. Ikke mulighet for videre drift og langsiktig inntjening til generasjoner som kommer etter, hverken i form av hogst eller naturopplevelser.

Naturen klarer ikke en slik påkjenning som store veier, lyd og forurensning en slik turbinpark fører med seg. En turbinpark er en evig byggeplass og vil aldri bli sett på som en kuriositet. Hvordan naturen vil se ut om disse planene realiseres kan vi se grelle eksempler på i den nye serien Oppsynsmannen på NRK. Er det sånn vi ønsker at Ankerfjella skal bli seende ut? Er det sånne inngrep vi ønsker å gjøre i et yndet turområde og helt på grensa til et naturreservat? Er det dette vi ønsker å gi videre til våre barn og barnebarn? I 2024? I en krisetid for det biologiske mangfoldet?
Eidsiva er allerede i dialog med grunneiere og Aremark kommune. Helt sikkert med mange gode argumenter som selgere flest har. For det er nettopp det dette handler om, kjøp og salg med stor profitt. Pakke dette inn i «grønn energi» og naturvern, men er det vel noen som tror på det lenger?

Det er allerede nå grunneiere og kommunen med ordføreren i spissen må stoppe disse planene. Ikke gi rom for videre arbeid og bruk av penger. NVE må ikke få klarsignal til å sette i gang med en konsesjonsbehandling for da begynner ballen å rulle. Får utbygger et positivt svar fra grunneiere og kommune er det starten på raseringen av Ankerfjella.
Dere må være det kommunestyret og de grunneiere som i ettertid kan stå 100% for det dere har gjort og bestemt. Ikke komme med unnskyldninger når dere må forklare hvorfor 40 store turbiner ble plassert i Ankerfjella på deres vakt.

En vindturbin med deres navn på er ingen bauta å være stolt av.

For Naturvernforbundet i Halden,
Magne Staal