NiØs høringssvar til NVEs forslag til nasjonal rammeplanen for vindkraft

Man redder ikke miljøet ved å ødelegge naturen. Naturvernforbundet i Østfold er av den grunn negative til utbygging av storskala vindindustri i Norge

Vi vil punktvis underbygge vårt nei til storskala vindkraft. Deretter vil vi argumentere for hvorfor NVEs forslag til egnet område i Østfold, viser seg å være fullstendig uegnet

Les hele høringsuttalelsen her