Nytt håp for rehabilitering av oljeskadet vilt

Erik Solheim sier at Miljøverndepartementet på nytt vil utrede hvordan rehabilitering av oljeskadet sjøfugl kan inngå i den statlige oljevernberedskapen. Det er satt av 250.000 kroner til arbeidet.

Da Erik Solheim besøkte Hvaler den 29.08.2011, kunne han fortelle at Miljøverndepartementet ønsker å utrede saken på nytt.

De vil vurdere på hvilken måte man kan samle inn oljeskadet fugl for rehabilitering. Man ønsker også at flere arter og områder skal innlemmes i oljevernberedskapen, hvilket er i tråd med forslagene fra miljø- og dyrevernorganisasjonene. Direktoratet for naturforvaltning skal sette ut oppdraget til relevante fagmiljøer og frivillige organisasjoner skal også inviteres til å delta i arbeidet.

Østfold Fylkeskommunes forslag om å etablere et nasjonalt kompetansesenter for rehabilitering av oljeskadet sjøfugl i Østfold, vil bli vurdert i sammenheng med utredningen.

Utredningen innebærer en utvidelse av Direktoratet for naturforvaltnings anbefaling om at bare de sterkt truede fugleartene dverggås og stellerand skal innlemmes i oljevernberedskapen. Departementet ønsker at flere arter og områder skal med enn opprinnelig foreslått fra Direktoratet for naturforvaltning.

Naturvernforbundet i Østfold ser positivt på dette utspillet og legger det til grunn i det videre arbeidet med saken.