Oljeutslipp i Akerselva

Den 19. desember ble det sluppet ut opptil 19 000 liter lett fyringsolje i Akerselva ved Ullevål i Oslo. IUA Oslo har lagt ut lenser, barket elva og forsøker å hindre spredning. Noe fugl er allerede observert tilsølt.

Naturvernforbundet i Østfold, Prosjekt for rehabilitering av oljeskadd sjøfugl skal på befaring sammen med Hafslund i morgentimene i dag for å vurdere forholdene og alternativene for fuglelivet i elva.

Observasjoner av oljeskadet fugl kan registreres på http://www.artsobservasjoner.no/fugler/ eller send e-mail til nof@birdlife.no

Oppdatering Torsdag 20. desember

Naturvernforbundet har i dag vært på befaring ved Akerselva sammen med representanter fra Hafslund.
Skadene på fugl må sies å være begrenset til tross for at det er observert noe fugl med fyringsolje på seg.
Vi har i samarbeid med ornitologer fra NOF vurdert situasjonen i dag til at vi ikke kommer til å igangsette rehabilitering.
Prosjekt for Rehabilitering av Oljeskadet Sjøfugl vil  på oppdrag fra Hafslund følge opp med observasjon av fuglene langs elven i dagene som kommer og situasjonen blir vurdert fortløpende.

MATING AV FUGL
Det er viktig at publikum som ønsker å mate fuglene velger å gjøre dette på foringsplasser der det ikke ligger lenser eller er observert forurensning. Fuglene vil trekke til de stedene hvor det fôres.
Det aller beste er å fôre fuglene på oversiden av utslippet. Man må da gå på oversiden av Vøyenbrua ved Mølla.

SKADET FUGL
Ikke forsøk å fange inn skadet fugl.
Og vær så snill å ikke forsøke å rehabilitere fugler selv.
Rehabilitering skal og bør KUN utføres av personale med spesialkompetanse. Man kan ikke lese seg til denne kompetansen, ei heller erverve den på et par uker.
Vi mennesker gjør ofte ting i aller beste mening for å hjelpe ville dyr men kan dessverre ende opp med å gjøre situasjonen  værre.
Vi oppforderer derfor publikum til å rapportere inn funn av død eller skadet fugl. 

Meldinger om skadet/dødt vilt (ville fugler og pattedyr)
 

Meldinger om skadde/syke fugler og mindre pattedyr
(ikke elg, rådyr, rev eller grevling)

 

http://www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no/natur/nyttige_kontakter/

Denne siden oppdateres fortløpende, etterhvert som informasjon kommer inn.


Bilder