Oslofjordseminar på Jeløy Radio

Kom på seminar om Oslofjorden på Jeløy Radio på Jeløya i Moss!

Naturvernforbundet i Østfold har i samarbeid med sekretariatet til Naturvernforbundet i Oslo spikret sammen et superteam av foredragsholdere til dette åpne seminaret om Oslofjorden. 

Tid: tirsdag 7. juni, klokken 10-17

Det vil bli åpnet for påmelding og det er plass til ca 50 – 60 personer i auditoret på Jeløy Radio.

Påmelding her!

 

Den marinøkologiske situasjonen i Oslofjorden har blitt drastisk endret de siste 20 årene. 

Man har snakket om en marinøkologisk kollaps. Og det har blitt utarbeidet en rekke rapporter om den marine tilstanden i Oslofjorden samt nedgang i fiskebetandene. 

Rapporter som:

– Krafttak for kysttorsken fra Havforskingsinstituttet

– Hehetlig tiltaksplan for Oslofjorden

– Frisk Oslofjord 

har blitt utarbeidet for å settte fokus på marinøkologisk tilstand og hva som bør gjøres for å snu utviklingen i Oslofjorden. 

Mange fagmiljøer har kommet med sine syn og sine forslag til tiltak.

Vi har fått tak i de mest sentrale foredragsholderne innen feltet fra Havforskningsinstituttet, NIBIO, Univeristetet for miljø- og biovitenskap, Kosterhavet nasjonalpark m.fl. 

Disse vil holde interessante foredrag for seminardeltakerne. 

Seminaret avsluttes med et verksted som innledes av marinbiolog Per-Erik Schultze fra Naturvernforbundet. Verkstedet er ment å munne ut i «Jeløya-erklæringen» som skal være en uttalelse for Naturvernforbundet inn i debatten rundt hvordan man skal «fikse» Oslofjorden.