Regional plan for vindkraft i Østfold

Forslag til Regional plan for vindkraft i Østfold har vært på høring. Høringsfristen var 10. september.

Alle dokumentene i forbindelse med høringen finner du på hjemmesiden til Østfold Fylkeskommune.

Naturvernforbundet i Østfold sitt høringssvar, i samarbeid med FNF finner du her:
Høringssvarden regionale planen for vindkraft i Østfold