Regjeringen tar ikke forvaltningen av rovdyrene våre seriøst!

Naturvernforbundet reagerer sterkt på det vi kaller useriøs naturforvaltning i vårt distrikt.

– Det er feigt av Klima- og miljøminister Sundtoft sitt departement å la rovdyrnemndene tilrane seg makt på denne måten i strid med rovviltforskriften og sin egen fagetat i Miljødirektoratet, raser Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

Les hele artikkelen fra Naturvernforbundet.